ŘÍZENÍ KVALITY – ISO 9000 – HACCP a ISO 22000 – ISO 14001
Poradenství pro výrobu potravin a další­ obory – Miloš Skála

Předchozí praxe a zkušenosti

 • výroba piva, uzenin, obalů na potraviny a nealkoholických nápojů
 • laboratoř klinické biologie a výzkumná a vývojová laboratoř
 • řízení kvality ISO, HACCP
 • schvalování potravin a potravinových surovin
 • hygiena a sanitace
 • řešení reklamací a provozních problémů
 • zkušenosti v jednání s dozorovými orgány a státními úřady
 • vedoucí auditor ISO 9001 a HACCP, auditor ISO 14001.

Kvalifikace a certifikáty

 • Auditor ISO 22000/2005 – BVQI, 2006.
 • Auditor ISO 14001/2004 – IRCA, 2005.
 • Ověřovatel BRC – BVQI, 2004.
 • Auditor ISO 9000/2000 – IRCA, 2001.
 • Manažer HACCP pro potraviny živočišného i rostlinného původu – ČIA, 2000.
 • Absolvent kurzu potravinářské legislativy EU – PHARE, 2000.
 • Posuzovatel pro senzorickou analýzu – ČZPI, 1998.
 • Zavádění HACCP do potravinářské výroby – MZe ČR a VŠCHT, 1998.
 • Project management – Kepner Trego, 1997.
 • Interní auditor ISO 9000 – Inspekta, 1996.
 • Total quality management – Interquality, 1993.
 • Absolvent VŠCHT – Fakulta potravinářské a biochemické technologie – 1988.