ŘÍZENÍ KVALITY – ISO 9000 – HACCP a ISO 22000 – ISO 14001
Poradenství pro výrobu potravin a další­ obory – Miloš Skála

Nabídka služeb

Zkušenosti a kontakty v oblasti a možnost zapojit další specialisty Vám pomohou řešit Vaše potřeby a problémy se zabezpečením požadavků systémových norem, zákonů, vyhlášek a předpisů.

Pomůžeme Vám zajistit splnění těchto požadavků, zpracujeme dokumentaci, pomůžeme při rozvíjení výroby a sortimentu.

 • posouzení výchozího stavu a vypracování návrhů na zlepšení z hlediska:
  • zabezpečení zdravotní nezávadnosti potravin
  • dodržování správné výrobní a hygienické praxe
  • dosahovaných standardů kvality a ochrany životního prostředí
 • vypracování návrhu systému kritických bodů HACCP a pomoc při zavádění
 • pomoc při praktickém uplatňování zákonů 110/1997 Sb. o potravinách, 166/1999 Sb. o veterinární péči, 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a příslušných vyhlášek v potravinářských provozech
 • poradenství při projektování a úpravách výrobních prostor
 • vypracování návrhu systému řízení kvality QMS a systému envitonmentálního managementu EMS podle místních podmínek
 • poradenství při zavádění systému řízení kvality dle norem ISO 9000/2000 a ISO 14001/2004
 • provádění interních auditů a zprostředkování certifikačních auditů dle ISO 9000/2000 a ISO 14001/2004
 • pomoc při zavedení a řízení dokumentace a vypracování podnikových norem
 • poradenství a pomoc při vývoji nových výrobků
 • zprostředkování laboratorních analýz
 • zprostředkování nezávislých odborníků k provedení auditů
 • vypracování nebo zprostředkování posudků k reklamacím, technologickým nebo hygienickým problémům
 • audity dodavatelů.